آغاز به کار رسمی سیستم مدیریت محتوای زند

بالاخره پس از یکسال و نیم مطالعه و تحقیق و کار مدوام سیستم مدیریت محتوای زند به طور رسمی کار خود را آغاز نمود. به امید آنکه بتواند خدمتی قابل توجه را در زمینه صنعت نرم افزار کشور داشته باشد و به عنوان یک سامانه ایرانی جایگزینی مناسب برای سیستم های مدیریت محتوای خارجی همچون جوملا، وردپرس و دروپال باشد.